Kelderdrainage

Wanneer heeft u een vochtprobleem in uw woning? Enkele belangrijke signalen

Vochtproblemen in de woning komen veel voor in België en Nederland. Er zijn een aantal standaard signalen die erop duiden dat er sprake is van een probleem met vocht in uw woning. U kunt denken aan de volgende voorkomende gevallen:

  • Er zitten plekken met water, vocht of schimmels op de binnenmuren. Donkere plekken op de muren zitten vaak aan de onderkant bij optrekkend vocht - dat meestal vanuit kelders komt -, terwijl plekken en schimmel aan de bovenkant van muren in huis of op de keldermuren duiden op doorslaand vocht of een lekkage. Dit soort vochtplekken kan in de woonkamer zitten, maar ook in de slaapkamer, op de muren van de kelder, bij de vloer of op het plafond.
  • Als er vaak vocht of water aan de binnenkant van uw ruiten zit, duidt dit op een gebrekkig ventilatie. Als ventilatie - via een ventilator of extra afvoerkanaal - onvoldoende soelaas biedt, is een vochtdiagnose door een professionele vochtbestrijder raadzaam en wordt vaak een bedrijf ingezet dat gespecialiseerd is in vochtbestrijding.
  • Vaak hangt er in huis een muffige geur, die verraadt dat er een vochtprobleem is en het bestrijden van vocht door bijvoorbeeld kelderdrainage, bekuiping, kelderdichting, randdrainage of vloerdrainage noodzakelijk maakt.
  • Als u gezondheidsklachten heeft, zoals allergieën, hoofdpijn of vage klachten zoals hoesten, dan kan de diagnose dat er sprake is van te veel vocht in huis en een bestrijding van de vochtproblemen nodig is, bijvoorbeeld door kelderdrainage of het injecteren van de betonnen keldervloer, wanddrainage of een professionele dichting van de keldervloer.
  • Wanneer er in huis sprake is van overlast van insecten of afbladderend behang, dan kunt u er feitelijk vanuit gaan dat er een probleem is met vocht en dat het vochtvrij maken bijvoorbeeld de kelder door wanddrainage, kelderdrainage of vloerdrainage noodzakelijk is.

Veelvoorkomende oorzaken van vochtoverlast

De oorzaken van vochtproblemen kunnen divers zijn. In elk geval speelt in België en Nederland het klimaat en het hoge grondwaterpeil een rol. Niet elke kelder is voldoende waterdicht, waardoor via het beton vocht optrekt naar de binnenmuren van uw huis. Waterdichte kelders zijn in de Lage Landen helaas vrij zeldzaam, waardoor kelderdrainage vaak nodig blijkt om het probleem van optrekkend vocht definitief de kop in te drukken. Een oorzaak van vochtproblemen kan ook het riool zijn. Als het riool verstopt zit en het water niet goed afgevoerd, kan dit een hoge prijs hebben. Overtollig water trekt in zulke gevallen - als het riool dicht bij de kelder ligt - de keldervloer in en leidt tot vochtige kelders en natte keldermuren. Kelderdichting, al dan niet in combinatie met kelderdrainage, kunnen dan een oplossing vormen. Verder is slechte ventilatie een veelvoorkomende veroorzaker van vochtige muren in huis. Gelukkig is dit probleem met het aanbrengen van een afvoerkanaal in de kelder of de plaatsing van een goed ventilatiesysteem vrij goed op te lossen. Vaak biedt het aanbrengen van noppenfolie op de keldermuren ook soelaas. Hierdoor ontstaan er luchtcirculatie langs de vochtige muren en kan het overtollige vocht, als er tevens een afvoerkanaal is aangebracht of een ventilatieschacht, uit de kelder afgevoerd worden. Een laatste oorzaak van vochtoverlast is doorslaand vocht. Met name schoorstenen, gevels en buitenmuren van huizen zijn hier gevoelig voor. Als de buitenmuur beschadigd is of scheuren heeft, kan via regen vocht naar binnen trekken en schimmel en donkere plekken op de muren veroorzaken.

Kies voor een professionele vochtdiagnose

Als u met vochtoverlast in huis te kampen heeft, laat dan een ervaren vochtbestrijder een vochtdiagnose uitvoeren bij u thuis. Een vochtbestrijdingsbedrijf kan via een diagnose exact achterhalen wat de oorzaak is van de vochtproblemen in uw woning en een adequate oplossing voorstellen en voor u realiseren. In België en Nederland blijkt vaak dat kelderdrainage in combinatie met noppenfolie een goede aanpak is om het probleem van optrekkend vocht in uw huis tot de verleden tijd te maken. Naast deze methode om vocht aan te pakken en uw muren waterdicht te maken, worden dikwijls nog een andere tactiek ingezet: het injecteren van uw muren met een vochtbestendige gel. Laten we deze twee manieren van vochtbestrijding - dus kelderdrainage (in combinatie met noppenfolie) en muurinjectie - eens van dichtbij bekijken.

Kelderdrainage en noppenfolie

Bij kelderdrainage wordt er in de kelder een drainagesysteem met ventilatie aangebracht die ervoor zorgt dat overtollig vocht uit de kelder kan wegtrekken, zodat er geen schimmels en muffige geur in de kelder ontstaan. De prijzen van kelderdrainage vallen relatief mee. Vaak wordt de aanpak van kelderdrainage gecombineerd met onder meer het aanbrengen van noppenfolie op de kelderwanden, het kelderplafond en/of keldervloer. Deze totaaloplossing zorgt voor een blijvend waterdichte kelder en daarom is dit type kelderdrainage, ook vanwege de relatief voordelige prijzen voor dit type ingrepen, een populaire optie.

Injecteren van muren

Naast kelderdrainage kan het injecteren van de muren van uw kelder of de buitenmuren van het huis, ook een einde maken aan de vochtoverlast die u thuis ervaart. Muurinjectie biedt een goed soelaas tegen optrekkend vocht en lekkages in de muren van uw huis. Bij muurinjectie worden de muren ingespoten met een geld die vocht tegenhoudt en zo de keldermuren of buitenmuren waterdicht maken.

Meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen

Wilt u meer weten over vochtbestrijding door kelderdrainage of via muurinjectie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een gratis offerte met een indicatie van onze prijzen. Wij helpen u graag verder!